Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Arbo gaat over arbeidsomstandigheden. De werkgever is verantwoordelijk voor alle mensen die voor hem/haar werken. Om de ondernemers te helpen en om te zorgen dat duidelijk is wat goede arbeidsomstandigheden zijn, zijn er wettelijke voorschriften (Arbowet). De Arbeidsinspectie handhaaft die voorschriften.

Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-Wet):
Veilig en gezond werken is belangrijk. De ARBO-Wet geeft de rechten en plichten aan van zowel de werkgever als de werknemer op het gebied van arbeidsomstandigheden. De ARBO-Wet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen of stichtingen. Hoe u voor een goede werkplek zorgt, staat in de Arbowet.

Arbeidsomstandighedenbesluit (ARBO-Besluit):
In het ARBO-Besluit, een uitwerking van de ARBO-Wet, staan nadere regels waaraan u zich moet houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. U moet zich aan de voorschriften van het ARBO-Besluit houden. Doet u dit niet, dan kan de Arbeidsinspectie u een bestuurlijke boete opleggen.