Brandbeveiligingsinstallaties

De vindplaats van de regels voor brandbeveiligingsinstallaties is niet eenvoudig aan te geven: soms in het Bouwbesluit, soms in de gemeentelijke bouwverordening en soms gedeeltelijk in het Bouwbesluit en gedeeltelijk in de gemeentelijke bouwverordening. De verwachting is dat in ieder geval de aanwezigheidseisen en de uitvoeringseisen (meestal gebaseerd op normen) van alle brandbeveiligingsinstallaties te zijner tijd in het Bouwbesluit terecht zullen komen.
Nu zijn de brandbeveiligingsinstallaties als volgt geregeld:

Bouwbesluit:

  • verlichtingseisen met betrekking tot vluchten;
  • noodverlichtingsinstallatie;
  • brandweerliften;
  • droge blusleidingen;
  • brandslanghaspels.

    Model bouwverordening:

  • brandmeldinstallaties;
  • ontruimingsalarminstallaties;
  • vluchtrouteaanduidingen.