Calamiteitenplan

Het calamiteitenplan heeft betrekking op brandpreventie, brandbestrijding en ongevallen, waarbij de veiligheid van medewerkers, bewoners en/of bezoekers van het pand in het geding is.

Wanneer incidenten, ongevallen of andere calamiteiten zich voordoen of wanneer wordt geconstateerd dat er wordt afgeweken van de regels, richtlijnen en de daarop gebaseerde procedures en werkvoorschriften, hebben medewerkers, de lokale toezichthouder/ Bedrijfshulpverlener de plicht hierop actie te ondernemen. De aard van de actie hangt af van het voorval of de afwijking en wordt in het calamiteitenplan beschreven.

Voor extra informatie omtrent ons produkt kunt u contact opnemen met een van onze Projectleiders.