Nieuwsbrief Augustus 2004

De afgelopen maanden is er veel gebeurd, een goede reden om u op de hoogte te stellen, hetgeen we met deze nieuwsbrief willen bewerkstelligen. Deze eerste nieuwsbrief gaat naar al onze klanten en overige relaties.

BvnO

BvnO is een nieuwe onderneming die activiteiten zoals vluchtwegenplan, ontruimingsplannen en onderzoek van Viertal Project Organisatie heeft overgenomen.

BvnO richt zich op bedrijfsveiligheid in het algemeen en toegevoegde oplossingen voor wettelijke aangelegenheden als Bedrijfshulpverlening, Risico Inventarisatie & Evaluatie e.d.

BvnO wil graag haar diensten afstemmen op de wensen van de klant en denken met deze nieuwsbrief een eerste stap de goede richting in te zetten. Wij stellen de nieuwsbrief ook graag ter beschikking aan klanten om zelf relevant nieuws over bedrijfsveiligheid te verspreiden.

Internet

Door de overname van activiteiten is de site www.vluchtwegenplan.nl een tijdje uit de digitale lucht geweest. De site is nu weer te bezoeken, met meer informatie dan voorheen!

Integratie veiligheidsregels

BvnO werkt op dit moment aan een nieuwe site die met het bedrijfsnoodplan als basis op de vele wetten en regels op veiligheidsgebied overzichtelijk in beeld brengt. Bedrijven die interesse hebben in minimalisatie van de praktijkgevolgen van deze wetten en regelgevingen nodigen wij uit om mee te denken. Om een indruk te krijgen, zou u een voorschot kunnen nemen op de gedachtegang door te kijken op www.bedrijfnoodplan.com.

Algemeen brandend nieuws

In het kader van de meerjarenvisie Brandweer Amsterdam heeft in een recentelijk uitgevoerd imago- en klanttevredenheidsonderzoek heeft Brandweer Amsterdam een 8- als cijfer gekregen van bedrijven en inwoners uit de hoofdstad.

De Raad van State heeft het bouwplan voor station Rokin alsnog goedgekeurd. Zij oordeelt dat de rechtbank terecht de vergunning heeft vernietigd, maar dat de gemeente met het daarna nieuw genomen besluit haar gebrekkige motivering heeft hersteld. De raad gaat slechts beperkt inhoudelijk in op de kritiek op rookwarmteafvoer en gebrekkige vluchtcapaciteit. Bijzonder apart is de conclusie in het persbericht van de Raad dat geen bordessen nodig zouden zijn op een lange trap, iets waar degene die de regels opstellen bij het ministerie van VROM nogal van zullen opkijken. De Raad constateert dat de regelgeving op dit terrein niet is uitgewerkt en dat het college van B&W daarom terecht de vergunning heeft afgegeven. De uitspraak geeft geen echt inhoudelijk oordeel over de veiligheid van het metrostation en schuift het belangrijke vraagstuk over afvoer van rook en warmte naar de toekomst. Met de gemeente heeft de raad daarmee een zware verantwoording op zijn schouders genomen voor het geval zich in de toekomst ernstige ongelukken mochten voordoen in het station.

Wijs ons de weg

Naast de zilverkleurige lijsten, is er ook de mogelijkheid om de lijsten voor vluchtwegenplannen in andere kleuren te verkrijgen. Voor een grote organisatie in Rotterdam leverden wij onlangs alarmrode lijsten.

Daarnaast zijn wij in gesprek met een nieuwe leverancier, op het gebied van kostenbesparende nooduitgangbordjes!

Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden

Voor vragen of opmerkingen, kunt u zich wenden tot M. van Geffen.