Onderzoek & Advies

Er is tegenwoordig zoveel te weten, dat je geheugen onvoldoende is om al deze informatie op te slaan. Onze tijd staat bekend als het informatietijdperk. Kranten, televisie en vooral het Internet zijn moderne schatkamers vol met kennis. Met informatie heeft u een belangrijk wapen in handen.

Bent u ook benieuwd hoe 'gebruikers' denken over u, uw product of uw dienstverlening. Hoe krijgt u die informatie voor handen?

BvnO is een organisatie die u kan helpen om deze informatie bij u te krijgen. Wij kunnen u bijstaan in raad en daad. Al naar gelang van uw behoefte kunnen wij het volledige onderzoekstraject waaronder het projectmanagement, vragenlijst opstellen/programmeren/hosting, dataverzameling, analyse en (online) rapportage verzorgen. Daarnaast worden wij ook veelvuldig ingeschakeld voor deeltrajecten.

Voor extra informatie omtrent ons produkt kunt u contact opnemen met een van onze Projectleiders.