Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening is bedoeld om tijdens situaties die gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid, letsel en schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn,

 • verlenen van eerste hulp bij ongevallen,
 • beperken en het bestrijden van een beginnende brand,
 • voorkomen en beperken van ongevallen,
 • in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers
 • alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverlening bij een beginnende brand of bij een ongeval.

  Volgens de ARBO-Wet is een bedrijf verplicht om gecertificeerde BHV'ers te hebben. Afhankelijk van het aantal personeelsleden, bezoekers, oppervlakte en risico van het bedrijf zal het aantal BHV'ers bepaald worden.

  Oefencentrum bedrijfshulpverlening.

  Cursussen voor bedrijfshulpverlening.