Bedrijfsveiligheid

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzien-ingen kunnen zich in een gebouw toch levensbedreigende situaties voordoen. Het is dan van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden.

BvnO biedt hiervoor unieke vluchtwegenplannen en ontruimings-plannen aan voor elk gebouw/ gebruikersdoelgroep. Deze worden opgesteld in het kader van de bouwverordening, de ARBO-Wetgeving en het Arbobesluit.

Daarnaast biedt BvnO tal van andere rijke oplossingen aan voor de bedrijfsveiligheid binnen uw gebouw, zoals het bedrijfsnood-plan, calamiteitenplan, bedrijfshulpverleningsplan en de bedrijfs-hulpverlening zelf, zoals opleidingen en dergelijke.

Op deze website zijn een aantal van onze producten en diensten terug te vinden op het gebiedt van bedrijfsveiligheid en brandveiligheid. Er zijn tevens een aantal informatie bronnen in opgenomen op het gebiedt van wetgevingen en keurmerken die van toepassing zijn op de bedrijfsveiligheid en brandveiligheid.