Gebruiksvergunning

Een gebruiksvergunning is een vergunning om een gebouw in gebruik te nemen/ te houden voor de activiteit die daar plaats zal gaan vinden. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan die het Brandveilig gebruik van het gebouw garandeert.

Het doel van de gebruiksvergunning is om brandgevaarlijke situaties te vermijden, brand te voorkomen en ongevallen door brand te verkleinen. Ook voor gebouwen waarvoor niet direct gebruiksvergunning nodig is zijn voorschriften gesteld.

In het Model Bouwverordening (MBV) zijn algemeen geldende voorschriften gesteld voor bouwwerken. Hierbij valt te denken aan een voldoende aantal vluchtwegen en nooduitgangen en het vrijhouden en duidelijk weergeven hiervan. Alle bouwwerken waar zich mensen bevinden, kort van duur of langdurig, dienen conform deze voorschriften te worden gebouwd of ingericht.

Voorwaarden gebruiksvergunning
Aanvraag gebruiksvergunning
Artikelen uit het MBV m.b.t. gebruiksvergunning,