Voorwaarden gerbuiksvergunning

Voor de aanvraag van een gebruiksvergunning zal er allereerst moeten worden gekeken of er aan alle gestelde voorwaarden met betrekking tot de minimale eisen voor brandveiligheid, vluchtwegen en ontruiming is voldaan.

Daarbij dient u te denken aan bijvoorbeeld:

 • Blusmiddelen
 • Branddetectie
 • Ontruimingsinstallatie
 • Vluchtwegen, vluchtweg aanduiding
 • Nooduitgangen
 • Signalisatie
 • calamiteitenplan
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)

  Vervolgens kan er door middel van het formulier aanvraag gebruiksvergunning bij de gemeente een verzoek worden ingedient om het gebouw voor activiteiten in gebruik te nemen.

  Aanvraag gebruiksvergunning
  Artikelen uit het MBV m.b.t. gebruiksvergunning,