Bedrijfsveiligheid

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kunnen zich in een gebouw toch levensbedreigende situaties voordoen. Het is dan van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden.

BvnO biedt hiervoor unieke vluchtwegenplannen en ontruimingsplannen aan voor elk gebouw/ gebruikersdoelgroep. Deze worden opgesteld in het kader van de bouwverordening, de ARBO-Wet en het ARBO-Besluit.

Daarnaast biedt BvnO talrijke andere oplossingen aan voor de bedrijfsveiligheid binnen uw gebouw, zoals het bedrijfsnoodplan, calamiteitenplan, bedrijfshulpverleningsplan en de bedrijfshulpverlening zelf, zoals opleidingen en dergelijke.

Op deze website zijn een aantal van onze producten en diensten terug te vinden op het gebied van bedrijfsveiligheid en brandveiligheid. Er zijn tevens een aantal informatie bronnen in opgenomen op het gebied van wetgevingen en keurmerken die van toepassing zijn op de bedrijfsveiligheid en brandveiligheid.